Let op, geld lenen kost ook geld.
.

Aanmelden bij Homebanking

Klantenruimte

Uw beschikbaar bedrag raadplegen
Uw verrichtingen opvolgen
Een overschrijving aanvragen1
Een verzekering afsluiten
Uw pincode opnieuw vragen
Een nieuwe kaart aanvragen bij verlies of diefstal

1 Onder voorbehoud van het goede verloop van uw dossier en van een toereikend beschikbaar bedrag.

Hebt u bijkomende vragen?

Onze Buy Way-medewerkers staan te uwer beschikking
van maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30u tot 18.30u
Bel ons op
02 250 17 37


Met onze medewerkers praten van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30u tot 18.30u

02 250 17 37


Beheer uw dossier
via Phone Express
24/24u & 7/7d

02 250 20 65


Contacteer ons
via onze
formulier:

Klik hier


Bisschopsstraat
26
1000 Brussel


Kaart verloren
of gestolen?
24/24u & 7/7d

02 209 81 00